Kiedy działka jest rolna, a kiedy budowlana?

Kiedy działka jest rolna a kiedy budowlana?

Osoby planujące zakup działki pod budowę domu powinny najpierw zweryfikować jej status. Niekiedy pominięcie tego etapu może prowadzić do sporych kłopotów. Kiedy działka jest rolna, a kiedy budowlana? Kiedy działka rolna może stać się budowlaną? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w tym artykule.

Działka rolna a budowlana – różnice

Na najważniejszą różnicę między działkami rolnymi a budowlanymi mają wpływ podstawowe definicje obu rodzajów gruntów. Należy pamiętać, że działka rolna nie może być objęta zabudową mieszkaniową. Jeśli na działce rolnej ma stanąć dom bądź inna nieruchomość, trzeba będzie przekształcić ją w budowlaną, czyli ją odrolnić. Proces ten może przebiegać na różne sposoby – zależy to od tego, czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Jak zamienić działkę rolną w budowlaną?

Jeśli dana działka rolna jest objęta MPZP, da się wystąpić o jej przekształcenie tylko wtedy, gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przeznacza ją na cele inne niż rolne. Najlepiej rokujące grunty to te o niskiej przydatności produkcyjnej. Należą do nich m.in. nieużytki. Jeśli dany grunt jest już działką budowlaną, lecz posiada wysoką klasę bonitacyjną bądź dużą wartość w kontekście produkcji rolnej, trzeba będzie złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Pozwolenie na budowę można uzyskać po pozytywnej decyzji starosty. Co w sytuacji, w której działka rolna nie jest objęta MPZP? Wówczas niezbędne jest jedynie złożenie wniosku o ustalenie Warunków Zabudowy (WZ). Jest to zdecydowanie prostsze rozwiązanie, które pochłania również znacznie mniej czasu. Procedura umożliwia uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób można zabudować działkę.

Czy wszystkie działki rolne trzeba odrolnić przed budową?

Warto mieć na uwadze, że istnieją pewne sytuacje, w których można oszczędzić sobie borykania się z trudnym i czasochłonnym procesem odrolnienia. Pierwszy wyjątek dotyczy działek nabywanych przez rolników. Jeśli gospodarz będzie chciał zbudować dom na działce rolnej, ma takie prawo z powodu posiadania ziem przeznaczonych pod uprawę. Dodatkową korzyścią jest możliwość swobodnego kupowania gruntów oraz sprzedawania tych, które są w jego posiadaniu. Ponadto grunt nie podlega odrolnieniu, gdy znajdują się na nim gleby IV, V i VI klasy pochodzenia mineralnego. Nie dotyczy to jednak gruntów należących do:

  • torfowisk,
  • rodzinnych ogrodów działkowych,
  • parków wiejskich,
  • zarybionych stawów.

Podsumowanie

Podstawową różnicę między działką rolną a budowlaną stanowi ich przeznaczenie. Na działce rolnej nie może stać zabudowa mieszkaniowa. Jeśli chce się przekształcić ją w budowlaną, trzeba w większości przypadków przejść przez procedurę odrolnienia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.