Prawidłowe wymiary miejsc parkingowych

prawidłowe wymiary miejsca parkingowego - parking

W większych miastach znalezienie miejsca do zaparkowania nie jest łatwe. Często jest tak, że wszystkie miejsca na parkingu są zajęte lub inni kierowcy stanęli autem tak, że nie ma możliwości zaparkowania. Jest to związane niejednokrotnie ze zbyt wąskimi miejscami parkingowymi, co stwarza ryzyko uszkodzenia auta podczas wychodzenia lub parkowania. Pamiętajmy o tym, że właściwe wymiary takiego miejsca są bardzo ważne. Wpływają na bezpieczeństwo i komfort kierowców. Co mówią przepisy prawne? Jakie wymiary powinno mieć miejsce parkingowe? O czym trzeba wiedzieć podczas tworzenia parkingu?

Przepisy prawne

Warto zauważyć, że właściciele parkingów i inwestorzy planujący budowę muszą zadbać o odpowiednią ilość miejsc parkingowych, jak też ich szerokość i długość. Wymiary miejsca na parkingu są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W tym wypadku znaczenie ma Ustawa: prawa budowlane i Ustawa: prawo o ruchu drogowym. Ponadto, trzeba mieć na uwadze także kodeks drogowy, który określa zasady korzystania z miejsc postojowych.

Co jest ważne?

Aktualne przepisy wskazują, że miejsce na parkingu dla auta osobowego powinno bazować na długości 5 m i szerokości co najmniej 2,5 m. Jeśli chodzi o garaże, odległość miejsca postojowego od słupów lub ścian musi wynosić minimum 0,5 m. Jak sprawa wygląda w przypadku miejsca zlokalizowanego wzdłuż jezdni? Tutaj trzeba zachować co najmniej 6 metrów długości i 2,6 metrów szerokości. Istnieje możliwość ograniczenia szerokości do 2,5 m (jeśli trzeba zapewnić dojście do ciągu pieszo-jezdnego. Miejsce dla niepełnosprawnych z kolei musi mieć szerokość 3,6 metrów oraz długość 5 metrów. Ogromne znaczenia ma zadbanie o obszar do swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Auta ciężarowe i autobusy

Samochody ciężarowe korzystają z miejsc parkingowych o długości 8 m i szerokości 3,5 m. W przypadku autobusów te wartości to 10 m długości i 4 m szerokości. Tworzenie miejsc parkingowych musi opierać się na powyższych przepisach prawnych.

Warunku techniczne miejsca parkingowego

Bardzo ważne jest to, aby miejsce parkingowe spełniało określone warunki techniczne. Inwestorzy muszą mieć na uwadze te kwestie podczas budowy obiektów. Nie bez znaczenia jest właściwe usytuowanie miejsc parkingowych i odpowiednia liczba miejsc. Przepisy wskazują, że wymiary miejsca parkingowego na zewnątrz budynku lub w podziemnym garażu muszą być uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. Co jeszcze jest ważne? Powinniśmy mieć na uwadze przygotowanie prawidłowych warunków parkowania dla niepełnosprawnych. W tej sytuacji znaczenie ma większa długość i szerokość miejsc parkingowych.

Najważniejsze kryteria podczas planowania parkingu

Planowanie parkingu wymaga uwzględnienia specyfiki danego miejsca. Co ciekawe, powierzchnia postojowego miejsca w podziemnym garażu powinna wynosić 11,5 m2 dla jednego stanowiska. Poza tym, znaczenie ma dojazd i windy awaryjne. Miejsce postojowe przy ścianie musi znajdować się w odległości co najmniej 0,5 m od niej. W innym razie może dojść do uszkodzenia auta podczas wysiadania.

Kryteria techniczne podczas tworzenia parkingu dotyczą nie tylko powierzchni miejsc parkingowych, lecz także nawierzchni. Ta kwestia także jest wskazana w przepisach. Stanowiska postojowe do samochodów muszą stawiać na powierzchnię utwardzoną lub chociaż gruntową stabilizowaną, które posiada spadek pozwalający na spływ wody. Kryterium to muszą także spełniać wszystkie stanowiska i mycia i przeglądu aut na parkingach.